Tự động phát hiện hóa đơn của doanh nghiệp rủi ro cao về thuế

Hiện có khoảng 2,268 doanh nghiệp rủi ro về thuế, 3.747 thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đăng trên trang web của Tổng cục thuế dưới dạng file pdf

Ví dụ về cách tính phạt nếu có hóa đơn không hợp lệ
Hóa đơn trị giá 1.000.000, thuế VAT 100.000, sau 4 năm cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện hóa đơn không hợp lệ, thì khoản tiền phạt sẽ là
+ Tiền truy thu thuế VAT : 100.000
+ Lãi phạt tiền truy thu thuế VAT : 100.000 x 4(năm) x 365 (ngày) x 0.05% (lãi phạt) = 73.000
+ Nếu là hóa đơn chi phí, bị loại chi phí 1.000.000, bị truy thu thuế TNDN : 20% (Thuế suất thuế TNDN) x 1.000.000 = 200.000
+ Lãi phạt tiền truy thu thuế TNDN : 200.000 x 4(năm) x 365 (ngày) x 0.05% (lãi phạt)= 146.000
Tổng cộng = 519.000 tương đương 51.9% trị giá hóa đơn

Nhập mã số thuế:

 


Phần mềm kế toán Acc2k 7.0 có tích hợp sẵn tính năng kiểm tra hóa đơn hợp lệ, giúp bạn tránh được rủi ro về thuế sau này.